www.eeman.ir

 برای کسانی که با افتخار، نوروز ( جشن آتش‌پرستان و مجوسیان) را جشن می‌گیرند:

نوروز و حکم آن در شریعت اسلام

نبرد میان حق و باطل تا آن هنگام که خداوند به انهدام این هستی بپردازد و کارنامه آن را در هم پیچد، برپا است، و پیروی جماعاتی از امت محمد صلی الله علیه وسلم از اباطیل اهل باطلی همچون یهود، نصاری، مجوسیان، بت پرستان و غیر ایشان، و بقا و ماندگاری طایفه ای از این امت بر حق، علیرغم تمامی فشار و آزار و اذیتها، همگی از سنتهای مقدر خداوند است.
اقوامی از امت محمد صلی الله علیه وسلم از حق به باطل روی آورده و به تغییر و تبدیل دینشان پرداخته اند، که از مهمترین مظاهر و اشکال این تغییر و تبدیل، انکار دین رسول خدا و پیروی کردن از دشمنان در هر ریز و درشتی است به اسم ترقی و تقدم، تمدن و پیشرفت و تحت شعارهای همزیستی مسالمت آمیز(با کفار)، برادری انسانها، نظم نوین جهانی، جهانی سازی وشعارات براق و فریبنده دیگر.
و مسلمانان غیور این درد فاجعه بار را در اکثریت امت- مگر آنکه خدا مشمول رحمتش قرار داده باشد- مشاهده می کند و به عینه می بیند که تا آنجا پیش رفته که در عبادات دینی و خصوصی ترین عادات و تقالید کفار از آنها پیروی می کنند.
و رسول خدا از این امر خبر داده و می فرماید:«از راه و روش کسانی که قبل از شما بوده اند، وجب به وجب و ذراع به ذراع پیروی خواهید کرد، حتی اگر به سوراخ سوسماری بخزند شما هم به دنبالشان روانه خواهید گشت»...

 در این مقاله در تأیید رأی بیان شده در مورد نوروز آیات و احادیثی را ذکر کرده ایم که در سالهای اخیر افرادی که خود را منتسب به اهل سنت و جماعت دانسته، در بحث نوروز به برخی از آنها اسنتاد جسته اند. ولی مشاهده خواهیم نمود که این آیات و احادیث نه تنها دلیلی بر صحت مذهب فاسد و اعتقاد ناصوابشان نبوده بلکه بالعکس دلایلی هستند در رد مذهب آنها...

ادامه مقاله را از اینجا بخوانید

/ 0 نظر / 30 بازدید