اخبار جدید

شرکت کردن در کنکور دانشگاه های ایران برای افغانها ممنوع شد

شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان
سازمان سنجش وزارت تحصیلات عالی ایران در دفترچه های کنکور امسال رسما شرکت مهاجرین افغانی در آزمون ورود به دانشگاه های ایران را ممنوع اعلام کرد.
در قسمت شرایط ثبت نام این دفترچه ها به خط درشت نوشته شده است : بر اساس اعلام رسمی اداره کل امور اتباع‌ و مهاجرین خارجی‌ وزارت کشور، ثبت‌نام و شرکت کلیه اتباع عراقی و افغانی، در آزمون سراسری سال ١٣٨٨ « مـمنوع » می‌باشد.
دولت ایران هرسال شرایط ورود به دانشگاهها را برای مهاجرین افغانستانی سخت تر نموده و امسال رسما از ورود آنان به دانشگاه ها جلوگیری می کند.
هرچند برخی مسولین ایرانی هزینه یارانه هایی را که برای مهاجرین در قسمت های مختلف می پردازند بهانه کرده مهاجرین در این کشور را از مزایای مختلف شهروندی محروم می کنند.
در این میان مهاجرین افغانستانی در ایران معتقدند که هرسال شرایط اقامت در ایران سخت تر شده مهاجرین از زمینه های کاری و تحصیل و اقامت برای آنان محدودیت بیشتری پیدا می کند.

-----------------------------------------------

تروریزم از افغانستان و عراق به افریقای شمالی، هند و اندونیزیا می‌رود


١٧ قوس١٣٨٧

شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان
ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار روسیه ، ضمن قضاوت در باره اعمال تروریستی در شهر مومبای هند به این نتیجه رسیده است.
به عقیده ژیرینوفسکی ، اعمال تروریستی در شهر مومبای هند ویکتور بعدی فعالیت سیاست امریکا را نشان میدهد. اعمال تروریستی در مومبای به ما ویکتور بعدی سیاست امریکا را نشان میدهد. ازین نقطه نظر میتوان گفت ، که کدام نقطه مثبت وجود دارد و ان اینکه در امریکا فیصله بعمل امده ، تا قفقاز ، روسیه و شرق نزدیک را ارام بگذارد.
معاون مجلس دومای روسیه ، اظهار داشت ، که در اصل هیچ تروریستی وجود ندارد و همه چیز را ادارات استخباراتی درین یا ان کشور تحریک میکنند.
او اظهار داشت که در سومالی همیشه دزدان دریایی وجود خواهند داشت ، به خاطریکه هیچکس هیچ چیزی را قطع نخواهد کرد. و در پنج یا ده سال اینده به هند و اندونیزیا خواهند امد.
ژیرینوفسکی این سوال را مطرح ساخت : چرا این کار صورت میگیرد؟ و بلا فاصله به ان پاسخ داد : این کار به ارتباط بحران اقتصادی و مالی جهانی انجام میشود، امریکا و جهان غرب از بحران بدون جنگ برامده نمیتوانند.
رهبر حزب لیبرال دموکرات در عین حال عقیده دارد که جنگ جدید جهانی را مانند سال 1939 هیچکس اغاز نخواهد کرد ، ولی سلسله منازعات محلی پلان شده می باشند.
نماینده پارلمان عقیده دارد، که این سناریو همین اکنون شروع به کار نموده است و در اینده ، در ظرف 5- 10 سال ، سلسله منازعات محلی یا جنگ ها سازماندهی خواهند شد. طوریکه ، تا چندین میلیون انسان کشته شوند.
ولی ، به نظر ژیرینوفسکی ما این کار را متوقف ساخته نمیتوانیم.

---------------------------------------------

جاسوسی از طریق موسسات خیریه

١٧ قوس١٣٨٧  
شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان
مجله اشپیگل ادعا کرده است که دستگاه های اطلاعاتی المان در طول سال ها دستکم از دو سازمان خیریه در افغانستان برای اگاهی از اوضاع امنیتی این کشور جاسوسی کرده اند.
مجله اشپیگل در اخرین شماره خود که قرار است دوشنبه منتشر شود گزارش داد دستگاه های اطلاعاتی المان به ویژه ارتباطات دویچ ولتونگرهیلف ( از جمعیت های مبارزه با گرسنگی)‌ و ارتباطات دفتر امنیتی سازمان های غیر دولتی در افغانستان را که اطلاعات امنیتی را برای سازمان های غیر دولتی در کابل هماهنگ می کند زیر نظر داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین ،دستگاه های اطلاعاتی المان احتمالا از محتوای دستکم دو هزار نامه الکترونیکی، ‌فکس و مکالمات تلفنی این دو سازمان بین اکتبر دو هزار و پنج تا اوریل دو هزار و هشت به منظور مقابله بهتر با حملات تروریستی دراین کشور اگاه شده اند.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید