۱۶ سرطان ۱۳۸۶ هجری شمسی

ياد و خاطره‌ی قائد شهيد آمر صاحب صفی الله جان افضلی گرامی باد.

۲۰ سال پيش در چنين روزی, عمال کمونيستی و شوروی با کمک دولت ایران توانستند آمر صاحب صفی الله جان را به طوری ناجوانمردانه ترور کنند و به شهادت برسانند.
انشاءالله شهادت آمر جان مورد قبول خداوند (ج) قرار گيرد و همه ملت افغانستان آزاد از اشغال بيگانگان و خداوند به لطف خود, مردم ما را پيرو قرآن و سنت رسول الله (ص) قرار دهد. آمين!

/ 0 نظر / 11 بازدید