۱۰ ثور ۱۳۸۵ هجری شمسی

نياز به مکتب در هرات

بی بی سی
مقام های رياست معارف ولايت هرات می گويند با آن که ظرف يک ماه گذشته بيش از بيست ساختمان مکتب در اين ولايت اعمار شده اما هنوز به ده ها ساختمان ديگر به منظور ايجاد مکاتب در اين ولايت نياز است.
در ولايت هرات، بيش از پانصد هزار دانش آموز دختر و پسر مشغول آموزش در مکاتب هستند.

 

نمايشگاه آثار ميناتورى در هرات برگزار گرديد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هرات

٩ ثور، آژانس خبرى پژواک

نمايشگاه آثار هنر ميناتوری استادان و محصلين دانشکدههنرهای زيباى دانشگاه هرات  برای اولين بار بهکمک مالی يوناما بتاريخ ٩ ثور افتتاح گرديد.

 

اين نمايشگاه که دارای دوصد اثر هنر ميناتورى کار شده  بروی کاغذ و گيلاس توسط محصلين و استادان آن دانشکده مى باشد، از طرف دفتر نمايندگى يوناما جهت پشتيبانی از حقوق بشر بمصرف مالی ٧٥ هزارافغانی برگذار گرديده  است .

 

محمد توفيق رحمانی رئيس دانشکده هنرهای زيباى  به آژانس خبرى پژواک گفت که  اين هفتمين نمايشگاه بوده که برای اولين باراز طرف يوناما و به کمک محصلين برگذار شده است  .

 

وی افزود که هدف از برگذاری آن علاقه مند شدن افراد جامعه به هنر ترويج هنر و بيان مسائل اجتماعی است و قرار است آنها درماه  سنبله هم نمايشگاهی در بخش نقاشی و خطاطی داشته باشند.

 

او علاوه نموده که در اين نمايشگاه آثار بسيار ارزشمند هنری وجود داردکه توسط محصلين کارشده و از نظر معنوی باقيمت بوده و قابل ارزش است که تعداد کلی آنها به ٢٠٠ اثر مى رسد.

 

همچنان  لی لينو نتيبايزا lilione  ntibahezwa  مسؤول دفتريوناما درهرات به آژانس پژواک گفت : (( اين اولين مشارکت هنری يوناما مى  باشد که ازطريق هنر حقوق بشر انعکاس پيدا نموده و ناهنجاری ها و درد ها ی اجتماعی از اين طريق بيان مى  شود .))

 

در اين حال محمد اسماعيل يک تن از محصلين سال دوم دانشکده ادبيات هرات که از جمله اشتراک کنندگان اين نمايشگاه مى باشد به پژواک گفت که ، ديدن آثار هنری بخصوص ميناتوری که بصورت تخيل کارشده است ذهن انسان را تحريک مى نمايد  تا به مسائل علمی علاقه پيدانمايد .

 

او مى گويد : (( من برای ارج گذاشتن به ارزش والای هنر در اينجا شرکت نموده و مينياتوريی را  که بروی گيلاس و يا شيشه حک شده است بسيار دوست دارم .))

 

همچنان فريده قلعه نوی محصل سال دوم دانشکده هنرها و يک تن ازمحصلينى  که در اين نمايشگاه آثار دارد به پژواک مى گويد : (( وقتی انسان زيبائی را مى  بيند به يک انديشه خاصی می افتد و نوع  آرامش روحی پيدامى  ناميد که هنر ميناتوری بصورت تخيلی و يا زيبا کاری است که  احساس نيکی را به انسان پيدانموده که من بخاطرهمين موضوع  به اين هنر رو  آورده ام."

 

او همچنان افزود ،  روی اثرش مدت چهار شبانه روز را کارنموده تا اينکه توانسته است يک ميناتوری که بشکل دايروی مى  باشد بروی کاغذ بوجود آورده که  ديگران ازديدنش لذت ببرند.

 

اين درحالی است که دانشکده هنرهای زيبا ی هرات دارای دو بخش خطاطی ،نقاشی و ميناتوری بوده که درآن ١١٠ تن ازمحصلين اناث و ذکور مصروف درس مى  باشد که ٤٥ درصد آنرا دختران تشکيل داد و تا حال يازده دوره را فارغ داده است .

 

 

خبر علمی:

ختنه بچه ها (سنت کردن) وسيله ای برای مبارزه با خطر ايدز

روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز هفته ی گذشته خبری در مورد ختنه کردن مردان منتشر کرده بود. در اين مقاله نوشته بود که تحقيقات اخير در کشور آفريقای جنوبی ثابت می کند که ختنه کردن باعث کاهش شديد احتمال خطر سرايت و گرفتار شدن به مريضی کشنده ايدز می شود.
هرچند که سازمان جهانی بهداشت و صحت " WHO "ميگويد که شايد هنوز زود باشد که به اين نتيجه رسيد اما در عين حال اعتراف می کند که نتايج تحقيقات ديگری نيز نشان ميدهد که سرايت ويروس "HIV" اچ.آی.وی در مردان سنت شده بسيار کمتر ديده ميشود تا مردان غير سنت شده.
اين تحقيقات نيز نشان ميدهد که می توان با ختنه تا حتی دو سوم از مبتلايان به اين مريضی را کاهش داد. همچنين احتمال ايدز گرفتن از طريق شخص ختنه شده ۳۰ ٪ کمتر می باشد.
در تحقيقی ناتمان که سال پيش در آفريقای جنوبی بين ۳۳۰۰ نفر انجام شد؛ مشاهده شد که بعد از يک و نيم سال از حدود همان تعداد افراد ۴۹ نفر سنت ناشده و فقط ۲۰ نفر سنت شده مبتلا به ويروس ايدز بودند.
بدين ترتيب دوباره ثابت شد که هيچ سنتی بدون دليل نيست و اسلام دين پاکی و نظافت است.

/ 0 نظر / 4 بازدید